Perhekoti Hilla

Perhekoti Hillan erityisyys muodostuu työntekijöiden vankasta lastensuojelualan osaamisesta, erityisen lujasta tiimityöskentelystä ja kyvystä tarjota lapsille monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä hoidollisesti. Perhekoti Hilla on turvapaikka, jossa elämää katsotaan positiivisuuden ja mahdollisuuksien kautta. Arjesta haetaan jatkuvasti onnistumisia ja harjoitellaan elämäntaitoja, jotka kantavat myös vaativissa elämäntilanteissa. Meillä saa itkeä ja nauraa, tulla kainaloon tai olla vain.

Toimintaamme ohjaa yhtenä johtotähtenä logoterapeuttinen ajattelu. Logoterapia on tarkoituskeskeistä psykologiaa ja myönteistä elämän filosofiaa. Logoterapia ohjaa ihmistä ajattelemaan elämän tarkoitusta ja vakuuttaa siitä, että ihmisellä on ehdoton tarkoitus. Logoterapia ohjaa ihmistä vapauteen, vastuullisuuteen ja toivoon. Onnistuneen suhteen pohjana on nuoren ja aikuisen välinen luottamus sekä kunnioitus.

Perhekoti Hilla tarjoaa kasvupaikan nuorille, joilla ilmenee haasteita elämän eri osa-alueilla, kuten perhedynamiikassa, koulutyöskentelyssä, sosiaalisissa taidoissa tai vaikka kaverisuhteissa. Myös psyykkisesti oireilevat lapset ovat Perhekoti Hillaan tervetulleita. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kanssa luomme aina tarvittavat hoitokontaktit esimerkiksi lasten psykiatrisen poliklinikan tai terveydenhuollon kautta. Moniammatillinen ja tiivis yhteistyöverkosto takaa lapsen hoidon onnistumisen.